antike Vitrine

Schrank

um 1880
Steiermark

B/T/H: 120cm / 58cm / 210cm
Art.nr: 1701-SC-41